Razstava:
V objemu strupenih hlapov

Plinski napad v 12. soški bitki

Na ogled do 28. novembra 2017 v Kosovelovem domu Sežana.

7. novembra 2017 smo Vojaški muzej Tabor Lokev in Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica otvorili razstavo V objemu strupenih hlapov: Plinski napad v 12. soški bitki v Kosovelovem domu Sežana.

Moderna kemična vojna, ki se je pričela 22. aprila 1915 na zahodnem bojišču pri Ypresu, je potekala tudi na današnjih slovenskih tleh, na soški fronti. Tudi tu je smrt objemala vojake tako na eni kot na drugi strani z novim, modernim in najmanj človeškim orožjem prve svetovne vojne. Eden izmed prvih (če že ne prvi) plinski napad je bil 29. junija 1916 na področju Šmihela ali Debele Griže in Sv. Martina. Takrat je avstro-ogrski 2. saperski (inženirski) bataljon spustil mešanico fosgena in klora iz plinskih jeklenk na italijanske vojake. Zaradi pritiska plina se je nekaj cevi plinskih jeklenk premaknilo. Tako so se strelski jarki na eni kot na drugi strani spremenili v množična grobišča. S plinskim napadom sta se pričeli 10. in 11. soška bitka, ko je italijanska vojska uporabila plinske granate. Ostali plinski napadi do zadnje, tj. 12. soške bitke ostajajo bolj ali manj zaviti v meglo.

Novoustanovljena skupna avstro-ogrsko-nemška 14. armada je 12. soško bitko pričela prav s plinskim napadom. Artilerija je italijansko vojsko najprej napadla z enim izmed kihavcev, ali difenilcianarzinom ali difenilkloroarzinom, ki sta bila v jeklenkah nemških granat, označenih z modrim križem. Ker so italijanski vojaki videli, da so njihove večnamenske plinske maske neuporabne, so jih sneli. Nato pa je artilerija 14. armade uporabila enega izmed dušljivcev, ali difosgen, ki je bil na nemških granatah označen z zelenim križem, ali mešanico difosgena in klorpikrina, ki je bila označena na nemških granatah z zelenim križem I. S tem so zadali smrtonosni udarec mnogim vojakom italijanske vojske.

V 12. soški bitki je nemška vojska prvič uporabila svoje novo orožje: plinske minomete, ki jih je naredila po britanskih, imenovanih Livens Projectors, s katerimi se je prvič srečala aprila 1917 na zahodnem bojišču pri Arrasu. Pred 24. oktobrom 1917 je 35. pionirski bataljon vkopal 894 plinskih minometov na terenu današnjega Kampa Vodenca. Na dan začetka protiofenzive je ob 2.05 izstrelil 818 plinskih min v grapo Naklo, kjer je bil stacioniran del brigade Friuli. Z njimi so ustvarili tako koncentracijo bojnega plina, da so bile plinske maske pripadnikov brigade Friuli, popolnoma neuporabne. Vprašanje števila žrtev plinskega napada ostaja še vedno odprto.

Po plinskem napadu je okrog 4.00, pri Bovcu pa okrog 4.30 sledil premor, nato se je z okrog 6.30 začelo rušilno obstreljevanje, ki je trajalo do 8.00 na Tolminskem, do 9.00 pa na Bovškem. Nakar se je pričel še napad pehote, ki je tokrat pričela z dolinskem prodiranjem, kar je bilo za tiste čase nekaj novega, nepričakovanega. Tudi pehotni vojaki so občutili grozo, ki jo je prinesel plinski napad. Ivan Matičič, pripadnik avstro-ogrskega 2. planinskega polka je zapisal: »Prve linije so bile mrtve, zdrobljene. Kupi mrličev so ležali po jarkih in po duplinah, vse je bilo črno, zeleno, vse zadavljeno in sežgano od strašne kisline … Imeli so sežgane maske in usta, a koža je bila zelena […]« Čeprav razstava prikazuje plinsko bojevanje na soški fronti, hkrati posredno opozarja, da je treba kemično orožje popolnoma uničiti, kar so poudarili vsi govorniki: Davor Kernel, Aneja Rože in Srečko Rože ter Vasja Klavora, ki se je udeležil otvoritve razstave.

Na razstavi je predstavljeno, kaj je kemično orožje, kratek oris plinskega bojevanja na soški fronti in prikaz plinskih mask nasprotnic na soški fronti (med drugim tudi nemška plinska maska za konja M 1917). Osrednji del razstave pa je posvečen plinskemu napadu v 12. soški bitki, od katerega je letos oktobra minilo 100 let. Predstavljene so priprave na skupno avstro-ogrsko-nemško protiofenzivo, reorganizacija vojaških sil avstro-ogrske in nemške vojske na soški fronti, avstro-ogrske in nemške plinske in rušilne granate in sam plinski napad. Med drugim so razstavljene uniforme nemškega generala, avstro-ogrskega častnika topništva, nemškega pehotnega vojaka in avstro-ogrskega jurišnika. Posebej pa je izpostavljen napad z nemškimi plinskimi minometi. Razstavljen je eden izmed 894 minometov, ki je bil najden prav na terenu današnjega kampa Vodenca. Na ogled je tudi uniforma podporočnika brigade Friuli. Večina razstavljenih muzealij prihaja iz Vojaškega muzeja Tabor Lokev, nekaj pa jih je iz Goriškega muzeja Kromberk-Nova Gorica.

Ob razstavi je izšel istoimenski katalog razstave.

Lepo vabljeni na ogled!

Januar, februar:

sobota in nedelja: 10.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

Ostali meseci:

sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja: 9.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00

Velikonočni ponedeljek in praznik dela ODPRTO.

Ponedeljek in torek, božič, novo leto, dan spomina na mrtve ZAPRTO.

Za skupine ali družine je ob predhodni najavi možen ogled tudi izven urnika.

Odrasli:

8 EUR

Skupine odraslih do 20 oseb:

8 EUR

Skupine odraslih nad 20 oseb:

6 EUR

Otroci, dijaki::

4 EUR

Študentje s študentsko izkaznico::

5 EUR